QM ROTTERDAM

QUATRE-MAINS GROEP ROTTERDAM

De quatre-mainsgroep Rotterdam is aangesloten bij  de landelijke vereniging voor Quatre-mainsgroepen. Er zijn 12 quatre-mainsgroepen in Nederland.

De quatre-mains groep Rotterdam heeft circa 60 leden en donateurs.

Het is onze doelstelling om amateur pianisten bij elkaar brengen om gezamenlijk het pianospel te beoefenen.

Als toehoorder bent u van harte welkom. De muziekmiddagen zijn openbaar. Kom eens luisteren en verbaas u over de diversiteit van de quatre-mains muziek. Er wordt klassieke en moderne muziek ten gehore gebracht. De leden van de QMgroep Rotterdam zijn zowel beginnend als gevorderd. Ieder speelt op zijn/haar niveau. Belangrijk is het plezier van het samen musiceren.

Voorspeelmiddagen

Jaarlijks organiseert QMgroep Rotterdam 3 muziekmiddagen, 1 huisconcert voor nieuwe leden en 1 muziekmiddag voor werken op 2 piano’s. Op deze middagen kun je als leden voor anderen spelen. Hierbij staat het plezier van het spelen voorop. Deze bijeenkomsten zijn informeel.

Er is geen verplichting om voor te spelen !

Bemiddeling

Als je een speelpartner zoekt, kun je terecht bij het bestuur.

Contact

Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt, stuur een email naar  qmrotterdam@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van quatre-mainsgroep Rotterdam behartigt de lopende zaken, onderhoudt contacten met de andere qmgroepen in het land en bemiddelt tussen spelers. Het bestuur organiseert muziekmiddagen en zoekt hiervoor geschikte locaties.

Voorzitter : Heleen Roozemond

Penningmeester : Edwin Hartsema                                                                         

Algemeen bestuurslid : Saskia Slaa,  Gerwin Smit

Contributie

De contributie bedraagt per 2019      €25,00 per jaar.

De donatie bedraagt per 2019           €15,00 per jaar.

Bankrekenining IBAN  NL 73 INGB 0002371132

Reacties zijn gesloten.