QM ROTTERDAM

QUATRE-MAINS GROEP ROTTERDAM

De quatre-mainsgroep Rotterdam is aangesloten bij  de landelijke vereniging voor Quatre-mainsgroepen. Er zijn 12 quatre-mainsgroepen in Nederland.

De quatre-mains groep Rotterdam heeft circa 40 leden en donateurs.

Het is onze doelstelling om amateur-pianisten bij elkaar brengen om gezamenlijk het pianospel te beoefenen.

Als toehoorder ben je van harte welkom. De muziekmiddagen zijn openbaar. Kom eens luisteren en verbaas je over de diversiteit van de quatre-mains muziek. Er wordt klassieke en moderne muziek ten gehore gebracht. De leden van de QMgroep Rotterdam zijn zowel beginnend als gevorderd. Ieder speelt op zijn/haar niveau. Belangrijk is het plezier van het samen musiceren.

Voorspeelmiddagen

Jaarlijks organiseert QMgroep Rotterdam 3 muziekmiddagen, 1 huisconcert voor nieuwe leden en 1 muziekmiddag voor werken op 2 piano’s. Op deze middagen kun je als leden voor anderen spelen. Hierbij staat het plezier van het spelen voorop. Deze bijeenkomsten zijn informeel.

Er is geen verplichting om voor te spelen !

Bemiddeling

Het bestuur bemiddelt bij het zoeken naar een speelpartner.

Contact

Als je belangstelling hebt of meer informatie wilt, stuur een email naar  qmrotterdam@gmail.com

Bestuur

Het bestuur van quatre-mainsgroep Rotterdam behartigt de lopende zaken, onderhoudt contacten met de andere quatre-mains groepen in het land en bemiddelt tussen spelers. Het bestuur organiseert muziekmiddagen en zoekt hiervoor geschikte locaties.

Voorzitter : Heleen Roozemond

Penningmeester : Edwin Hartsema                                                                         

Algemeen bestuurslid : Saskia Slaa,  Gerwin Smit

Contributie

De contributie bedraagt per 2019      €25,00 per jaar.

De donatie bedraagt per 2019           €15,00 per jaar.

Bankrekeningnummer;  NL 43 INGB 0100 0148 79

t.n.v. hr. E. Hartsema, Mw. H.M. Roozemond

Reacties zijn gesloten.